Συνεργάτες


Βασική επιδίωξη κάθε συνεργασίας της ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. είναι η παροχή ποιοτικά άριστων και οικονομοτεχνικά άρτιων λύσεων που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του αστικού περιβάλλοντος.


Στον εμπορικό τομέα, η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. αποτελεί το μόνιμο συνεργάτη για τη Βόρεια Ελλάδα των εταιριών:

Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ‘SPIDER’: Εξοπλισμός αποκομιδής και διαχείρισης αποκομιδής απορριμμάτων

ARVIS: Εισαγωγές – Μελέτες, Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και αποβλήτων


Προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της Ελληνικής αγοράς σε υψηλής ποιότητας προϊόντα, και εφ’ όσον έχει προηγηθεί μια επισταμένη έρευνα, η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. έχει επιτύχει συνεργασίες με τους παρακάτω οίκους του εξωτερικού :

EHRLE: Μηχανήματα καθαρισμού
RUSCHER: Πρέσες συμπίεσης απορριμμάτων
ΚOMENT: Σάρωθρα καθαρισμού οδών
MECCO: Κάδοι κομποστοποίησης
MProduction: Σάρωθρα βαδίζοντος χειριστή
SILO: Κάδοι υπόγειας συσσώρευσης απορριμάτων

Comments are closed.