Προφίλ


Η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1997 σαν ατομική επιχείρηση και τροποποιήθηκε σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με εταιρικό κεφάλαιο EURO:146.735,14 ( 50.000.000 δρχ. ) το έτος 2000.

Κατά την παρουσία της στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων, τα έμπειρα και ικανά στελέχη της συνέβαλαν αποφασιστικά στην καταξίωσή της. Η υπεύθυνη αντιμετώπιση και μελέτη κάθε ιδιαίτερης ανάγκης και προπάντων η προτεραιότητα που δίνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες λειτουργίας της.

Η έδρα της βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Πυλαίας (Κουντουριώτη 28 ΤΗΛ : 2310-326.717) σε ιδιόκτητο χώρο επιφανείας 2.000 m2. Κάθε προϊόν της ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. υποστηρίζεται τεχνικά από άρτια εξοπλισμένα συνεργεία. Οι ειδικευμένοι και έμπειροι τεχνικοί φροντίζουν για την άμεση εξυπηρέτηση και κάλυψη κάθε ανάγκης σε γνήσια ανταλλακτικά, καθώς και για τη μετάδοση της τεχνογνωσίας κάθε προϊόντος. Βασική επιδίωξη κάθε συνεργασίας της ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. είναι η παροχή ποιοτικά άριστων και οικονομοτεχνικά άρτιων λύσεων που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος


Ισολογισμός της εταιρείας ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. για το 2012

Ισολογισμός της εταιρείας ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. για το 2013

Comments are closed.