Μελέτες


Η σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών, η ανάθεση διεκπεραίωσης περιβαλλοντικών προγραμμάτων, η επιλογή της ως χώρος πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Α.Π.Θ., αντικατοπτρίζουν τη βούληση της ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. για υπεύθυνη εργασία και παραγωγή γόνιμου έργου, στο χώρο του περιβάλλοντος και εξασφαλίζουν την επιστημονική εγκυρότητα κάθε προτεινόμενης λύσης οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ανάγκης.

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε την παρακάτω μελέτη:

Comments are closed.