Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α.


Σύνδεσμοί Ο.Τ.Α. με τους οποίους συνεργάστηκε η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ.:

  • ΑΝΑΠ. ΣΥΝΔ. 11ης ΓΕΩΓΡ.ΕΝΟΤ. ΗΜΑΘΙΑΣ
  • ΣΥΜ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1ης ΕΔΑΦ.ΠΕΡΙΦ. ΚΑΒΑΛΑΣ
  • ΣΥΜ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ 9ης ΕΔΑΦ.ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 8ης ΕΔΑΦ.ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16ης ΕΔΑΦ.ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2ης ΕΔΑΦ.ΠΕΡΙΦ. ΚΟΖΑΝΗΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 11ης ΕΔΑΦ.ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Comments are closed.