Υπηρεσίες


Η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. προσφέρει στο υψηλότερο τεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο προϊόντα και λύσεις για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Καθαρισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων
  • Εκμίσθωση και εξυπηρέτηση χημικών τουαλετών
  • Τοποθέτηση και απομάκρυνση απορριμματοκιβωτίων
  • Παροχή χημικών αναλώσιμων καθαρισμού

Comments are closed.