Προϊόντα


Τα προϊόντα που υποστηρίζει η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Εξοπλισμός Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμάτων

Εξοπλισμός Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

Εξοπλισμός Προγραμμάτων Ανακύκλωσης Απορριμμάτων

Comments are closed.