Οριζόντιοι και κάθετοι συμπιεστές (πρέσες)


  • Αντικαταστήσιμοι κάδοι για χωριστή αποκομιδή
  • Ελεγχόμενος μικροεπεξεργαστής
  • Εύκολη, ασφαλής και γρήγορη λειτουργία
  • Μειωμένος χρόνος κύκλου λειτουργίας
  • Δύναμη πίεσης άνω των 8 τόνων
  • Αντοχή κατασκευής στα μέγιστα φορτία
  • Απλή συντήρηση
  • Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας

Comments are closed.