Πιστοποιήσεις


Η εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων και βασική επιδίωξη της είναι η παροχή άριστων και οικονομοτεχνικά άρτιων λύσεων, που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος.
Η διοίκηση της εταιρείας ΣΥΔΙΑΠ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ πιστεύει ότι μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι σε θέση να εντοπίζει και να καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών της και να βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Comments are closed.