Εκθέσεις


Η ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. λαμβάνει μέρος σε εκθέσεις στον Ελλαδικό χώρο αποσκοπώντας στη γνωστοποίηση των προϊόντων της, αλλά και συναινώντας στην προσπάθεια βελτιστοποίησης υπηρεσιών και προϊόντων της.

Επιδιώκει δε, να παρακολουθεί στενά τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και να εισάγει στη χώρα μας κάθε τι νέο που μπορεί να υιοθετηθεί και να προσαρμοστεί στα Ελληνικά δεδομένα με σκοπό την συνεχώς αρτιότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Comments are closed.