Τοποθέτηση Mobi-Mat στην Κύπρο


Τον Μάιο του 2004, τοποθετήθηκε σε δημοτικό κάμπινγκ στην Κύπρο, ο διάδρομος Mobi-Mat για πρόσβαση στην άμμο και τη θάλασσα. “Τώρα πια τα άτομα με δυσκολίες κίνησης μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα και να πηγαίνουν όπου θέλουν. Νιώθουν ότι η κοινωνία τους καλωσορίζει και τους αποδέχεται.”


Comments are closed.